Hämeen seudullisen ympäristötoimen vesianalyysit Rimminlammesta ja Kynnösjärvestä
Rimminlammi Kynnösjärvi     
        29.2.2008         21.8.2008          29.2.2008          21.8.2008
                                                                        1m                   2m                        0.5m                  1.5m 1m 2m 1m 2m 0.5m 1.5m 0.5m 1.5m
               
Väri                                               mg/l Pt    180 120 90 100 200 200 130 160
Alkaliniteetti                                 mmol/l 0,32 0,73 0,46 0,48 0,18 0,23 0,22 0,22
pH                                   6,5 6,5 7,2 6,9 6,1 6 7,1 7
Sameus                                          NTU 0,85 0,79 1,6 3,4 0,9 0,91 2,5 5,3
Sähköjohtavuus                             uS/cm 76 160 76 77 44 54 45 45
Fosfaatti PO4-P                             ug/l   7 7 7 6 6 6         <5      <5
KMnO4-luku                                 mg/l 130 74 60 68 120 120 72 140
Kokonaisfosfori, P                         ug/l 14 29 21 20 14 23 23 29
Kokonaistyppi                                ug/l  1300 2100 630 670 630 750 530 550
Nitraatti-ja nitriittityppi, NO3-      ug/l  630 1500 140 89 70 69    <20         <20
N+NO2-N                
Mangaani, Mn                                ug/l  30 100         <30 60 40 60      <30        <30
Rauta, Fe                                        ug/l  400 520 320 630 960 1200 700 760